Najlepszym surowcem do produkcji peletu są trociny pozyskane ze stolarni. Są one suche i w procesie produkcyjnym można je od razu peletować, bez potrzeby suszenia i czasami jakiejkolwiek dodatkowej obróbki. 

Urządzenia i linie przeznaczone dla stolarni są inspirowane potrzebami klientów, którzy przede wszystkim chcą zagospodarować własne odpady a przy tym uniezależnić swoją produkcje od odbiorców trocin i związanych z tym ciągle zmieniających się cen surowca. Inwestycja w linię peletującą to dla stolarni najlepszy sposób zwiększenia efektywności i rentowności stolarni przy stosunkowo niewielkich nakładach, które zwracają się już po 2-3 miesiącach.