W tartakach przy obróbce drzew powstają duże ilości trocin. Zagospodarowanie tego odpadu w racjonalny sposób sprzyja poprawie konkurencyjności i rentowności tartaków.

Technologia peletowania na Naszych liniach oparta jest na niskoemisyjnych suszarniach bebnowych, które przy bardzo dużej sprawności efektywnie osuszają trociny nie zmieniając ich koloru na ciemniejszy. A produkt finalny czyli pożądany na rynku tzw. pelet może stać się dla tartaku dodatkowym źródłem dochodu.

Lokalizacja lini produkcyjnej peletu na terenie lub w pobliżu tartaku to najlepsze rozwiązanie niwelujące duże koszty transportu surowca. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie nawet w przypadku linii o małej wdajności. Lokalizacja i niski nakład pracy przy zautomatyzowanej produkcji peletu daje bardzo niskie koszty produkcji peletu.