Prezentowana linia została zainstalowana na obiekcie przystosowanym po dawnym kurniku. Rozwiązanie zakłada wykorzystanie istniejących otworów w stropie przez które udało się dopasować cala linie na bazie granulatora SJ45 z silnikiem 55kw i zbiornikiem zadawczym tzw. ruchoma podłoga.