Prezentowana realizacja zakładała, przetwarzanie trocin z produkcji domów drewnianych. Frakcja trocin wymagała domielania, cały proces odbywa się w cyklu ciagłym. Moc silnika młyna 4kW, natomiast moc silnika głównego granulatora 30kW. Trocina z produkcji stolarskiej jest domielana i magazynowana a następnie poprzez wybierak łańcuchowy.