Inwestycja realizowana u producenta peleltu z Lęborka, klient wykorzystuje suszarnię SB809 firmy BRIKOL oraz zasobnik zadawczy ZB10, dla celów produkcyjnych zaadoptowano istniejce obiekty gospodarskie.