Prezentowana suszarnia została zainstalowana dla potrzeb brykieciarni. Surowiec w postaci trocin sosnowych o wilgotności 35-40% wydajnie suszy się w dymie z pieca opalanego brykietem.

Prezentowana realizacja zakłada przeniesienie cyklonu na drugą stronę obiektu w sposób nie zakłucający przejazdu przez branę obiektu.